FANDOM


Henk

mckoy henk


mckoy henk (goleiro)

Demoniobig

gutal yuri

gutal (zagueiro)

Dylan Keith

jun misaki
jun misaki (lateral)

Lagarto

luau


luau (libero)

Tachimukai Yuuki

ouru


ouru (volante)

Terumi Afuro

kouji hirukakouji hiruka (ala)
Sakuma Jirou

huki amaru


huki amaru (meia armador)

Kiyama Hiroto

kojiro ozorakojiro ozora (Meio-campista)

Sein

saku mizumoto
saku mizumoto (Meia ofensivo)

Therese tolue

suriname araresuriname arare (atacante)

Zagurato zaguza

zagurato zaguza
zagurato zaguza (treinador tecnico)

O conteúdo da comunidade está disponível sob CC-BY-SA salvo indicação em contrário.