Wiki A era velha e nova de naruto
Advertisement

Primeiro Lider da lua[]

Kakeru Tsuki

Kakeru Tsuki, o primeiro lider da lua

Segundo Lider da lua[]

Michiru Tsuki

Michiru Tsuki, o segundo lider da lua
Terceiro Lider da lua[]

Hikaru tsuki

Hikaru tsuki, o terceiro lider da lua

Advertisement