Wiki A era velha e nova de naruto
Advertisement

a captura dos bijuus[]

Thalim mitsashi

esta lutando ao lado dos mitsashis

Advertisement